Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 9 grudzień 2018 r.
24.02.2018
Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz 24 lutego br. obserwował szkolenie członków organizacji proobronnych połączone z uroczystym apelem z okazji rozpoczęcia programu "PASZPORT".


 

 
 
 
 

Szkolenie członków organizacji proobronnych połączone było z uroczystym apelem z okazji rozpoczęcia tegorocznej edycji programu pn. „PASZPORT”. Sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciechowi Skurkiewiczowi towarzyszył I Zastępca Dowódcy Generalnego gen. dywizji pilot Jan Śliwka oraz dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkonego płk. pil. Wojciech Pikuła.
 

  

Uroczystość rozpoczęcia roku szkoleniowego organizacji proobronnych odbyła się na placu przed pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt". W uroczystości uczestniczyli dowódcy i komendancie jednostek garnizonu Dęblin. Uroczystość uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych z 41. Bazy otnictwa Szkolnego.
 
  

Szkolenie drużyn proobronnych w Dęblinie rozpoczęło tegoroczny cykl kilkunastu szkoleń w ramach programu pn. „PASZPORT”.
Cykl szkoleń obejmie w 2018 roku:
- 5 dwudniowych szkoleń we współpracy z jednostkami wojskowymi,
- 7 kursów specjalistycznych w centrach szkolenia,
- kilka centralnych przedsięwzięć zgrywających komponenty organizacji proobronnych.
 
 
  

Celem programu PASZPORT, prowadzonego od 2017 roku przez Biuro do Spraw Proobronnych, jest systematyczna ocena poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do programu komponentów organizacji proobronnych – w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP.
Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Waldemar Zubek poinfomował, że do programu w edycji 2018 zakwalifikowano 20 komponentów z 14 organizacji proobronnych.
 

  

galeria zdjęć

Zdjęcia: kpt. Magdalena Busz / 4SLSz