Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 21 styczeń 2019 r.
08.01.2019
Dowództwo 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego szkoleniem inauguracyjnym, które odbyło się 7 stycznia br. oficjalnie rozpoczęło nowy rok szkoleniowy.
 
 
 
 
 
 

 

 Inauguracji roku szkoleniowego dokonał Dowódca 4. SLSz płk pil. Wojciech Pikuła.

 

 

W ramach zajęć, które odbyły się w sali szkoleniowej domku pilota, cały stan osobowy Dowództwa 4. SLSz zapoznano z zasadniczymi zamierzeniami na 2019 rok oraz rozkazem organizacyjnym. Przedstawiono również stopień wdrożenia systemu szkolenia zaawansowanego AJT oraz priorytetowe zadania  w tym zakresie na 2019 rok.

 

  

  

Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów nt. zagrożeń i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, obowiązków dysponenta wojskowego pojazdu mechanicznego oraz systemu kontroli zarządczej.

 

 

Podsumowaniem inauguracji było wystąpienie Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych ppłk Krzysztofa Jewgiejuka nt. bieżącej działalności konwentu dziekanów.

 

 

 Tekst i zdjęcia: por. Ewa ZŁOTNICKA / 4SLSz