Strona Główna
WOSzK
Poniedziałek, 21 styczeń 2019 r.
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Zakopane
woszk-zakopane.wp.mil.pl


     Głównym zadaniem WOSzK jest zabezpieczenie procesu utrzymania i podnoszenia zdolności psychofizycznych personelu latającego SZ RP, wdrożenie kursów dla personelu latającego w zakresie SERE.
      Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo – Kondycyjny realizuje zadania związane z podniesieniem i utrzymaniem wydajności psychofizycznej, motorycznej i kondycyjnej personelu latającego oraz jednostek specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.     Obiekty Wojskowego Ośrodeka Szkoleniowo – Kondycyjnego położone są w kompleksie leśnym przy drodze krajowej Zakopane - Czarny Dunajec około 400 m od końca granicy miasta Zakopane, w gminie Kościelisko, powiat Tatrzański granicząc z obszarem Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 
 
KOMENDANT

ppłk mgr Dariusz JARASZEK

15.07.2009 - obecnie