Strona Główna
OSWRiS
Niedziela, 9 grudzień 2018 r.

 

Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego w Poznaniu   W dniu 1 lipca 2008 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej sformowany został Ośrodek Szkolenia Wysokościowo – Ratowniczego i Spadochronowego. Ośrodek pod względem organizacyjnym do dnia 31 października 2013 r. podlegał pod Dowódcę Sił Powietrznych. Z dniem 01 listopada 2013 r. Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego został podporządkowany Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
  
   Ośrodek przeznaczony jest do prowadzenia działalności służbowej i szkoleniowej na rzecz personelu latającego i personelu służby wysokościowo-ratowniczej Sił Zbrojnych RP oraz na rzecz przygotowania reprezentacji Wojska Polskiego do udziału w zawodach sportowych organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) i Międzynarodowej Federacji Lotniczej ( FAI).
Do głównych zadań Ośrodka Szkolenia Wysokościowo – Ratowniczego i Spadochronowego należy:
  • szkolenie personelu służby wysokościowo-ratowniczej dla potrzeb jednostek lotniczych SZ RP;
  • szkolenie instruktorów spadochronowych dla potrzeb jednostek SZ RP;
  • szkolenie spadochronowe podstawowe i uzupełniające w zakresie ratownictwa lotniczego i przetrwania po przymusowym opuszczeniu statku powietrznego dla personelu latającego SZ RP;
  • prowadzenie prób w powietrzu sprzętu spadochronowego i wysokościowo – ratowniczego planowanego do wprowadzenia w SZ RP;
  • przeszkalanie instruktorów spadochronowych SZ RP w zakresie eksploatacji nowych typów sprzętu spadochronowego i wysokościowo-ratowniczego;
  • koordynowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przez personel latający SZ RP skoków zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia;
  • opracowywanie i nowelizowanie dokumentacji dotyczącej użytkowania sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz wnioskowanie o wprowadzenie nowych metod szkolenia spadochronowego;
  • szkolenie i trening Spadochronowej Reprezentacji Wojska Polskiego;
  • współpraca szkoleniowa z: Wojskową Federacją Sportu, Aeroklubem Polskim, Międzynarodową Organizacją Lotniczą (FAI), Międzynarodową Radą Sportu Wojskowego (CISM).

 

    

 

 

KOMENDANT

ppłk Wojciech  POLCZYK