Strona Główna
WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM
Poniedziałek, 21 styczeń 2019 r.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I ZWIĄZKÓW ORGANIZACYJNYCH ZE SPOŁECZEŃSTWEM


Celem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, jest angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

Zasady współpracy normuje:
Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
(Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.).

Nowelizacja zasad współpracy zawarta jest w:
Decyzji Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
(Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 347).


Szczegółowe zasady współpracy zawarte są na stronie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych: